Rajon Rondo Dislocates His Elbow

Rajon Rondo dislocates his elbow during this play in Game 3 of the 2011 NBA Playoffs Eastern Semi-Finals between the Boston Celtics and Miami Heat. …