2 thoughts on “We Ain't Ask For Too Much

  1. Hindi kami makapagpakabit ng internet. Kc nung pumunta na ang qtel sa bahay para ikabit muna ang telepono (then eventually ung internet), nakita nila ang signboard na yan nakapaskil sa harap ng bahay. e di syempre magtataka ang qtel, ba’t may business sa loob ng villa, hindi nila alam kung ano ba un residential or business building. kaya iyon! hindi tuloy kami kinabitan ng telepono!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s